Μέσα Ατομικής Προστασίας και επέκταση ωραρίου στις Σχολικές Καθαρίστριες

                                                                                     Δελτίου Τύπου Για την τήρηση όλων των μέτρων που αφορούν την αποφυγή της εξάπλωσης ή της μετάδοσης του κορωνοϊού ο Δήμος Ερμιονίδας έχει εφαρμόσει όλα τα μέτρα, σε όλους τους τομείς ευθύνης του από την πρώτη στιγμή. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι το σχολικό περιβάλλον στο οποίο…

Διαβάστε Περισσότερα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα – Τι ισχύει

   Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν 3528/2007, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ήτοι υπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό,ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.   Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται η υπηρεσία με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που αναγνωρίζεται, βάσει ειδικών διατάξεων,…

Διαβάστε Περισσότερα