Μέλη εγγραφές δικαιώματα υποχρεώσεις

 

 
 
 

 

Μέλη εγγραφές δικαιώματα υποχρεώσεις


 
           Για να γραφτεί μέλος κάποιο μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο που θα ζητεί την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να δηλώνει
 
Α)       Οτι ασκεί το επάγγελμα του καθαριστή/στριας σε σχολεία του Νομού Αργολίδας & Ερμιονίδας      παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, 
φυσικά πρόσωπα που εργάζονται με ειδικότητα καθαριστή/στριας σε νηπιαγωγεία πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσιο που έχουν συσταθεί από το δημόσιο, στις περιοχές Αργολίδα & ερμιονίδα. 
 
Β)     Ακριβή διεύθυνση κατοικίας του.
 
Γ)     Οτι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως, συγχρόνως να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την μηνιαία ¨η ετησια συνδρομή του.
 
       Το διοικητικό συμβούλιο εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση αποδέχεται αυτή και με απόφαση του εγκρίνει την εγγραφή του στο μητρώο των μελών διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση.
 
      Αν το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μελών και η τελευταία θα αποφασίσει οριστικά για την παραδοχή ή μη του αιτούντος να γίνει μέλος του σωματείου.
 
Δ)  Δήλωση μη συμμετοχής σε ομοειδείς πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 
Ε) Να μην απουσιάζουν από τις Γ.Σ.
 
ΣΤ) Να εφοδιαστούν με το Καταστατικό και την Ειδική Ταυτότητα Μέλους, 
στην οποία θα περιέχεται η φωτογραφία του μέλους, σφραγισμένη με την σφραγίδα του Συλλόγου και θεωρημένη με την υπογραφή του Προέδρου.