ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 
 

                                                     

                         
                 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΑΔΙΚΟΥ Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΩΤΗ Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑ Ταμίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΤΩΡΟΣ Μέλος
——- —— Μέλος