Συνδικαλιστικοι Νομοι

  • Νόμος 281-1914 ΦΕΚ 171-25-1914
  • Νόμος 1264/1982 – ΦΕΚ Α-79/1-7-1982 (Κωδικοποιημένος) – ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ      ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
  • Νόμος 1915-1990 ΦΕΚ 186-Α-28_12_1990
  • Διεθνής-Σύμβαση-Εργασίας-Νο-87-περί-συνδικαλιστικής-ελευθερίας
  • Το περί σωματείων τμήμα του Αστικού Κώδικα ΑΡΘΡΑ 78_107 οπως τροποποιηθηκαν
  • ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975_1986_2001-συνταγματικές διατάξεις, που αναφέρονται στο δικαίωμα ίδρυσης σωματείων, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα εργασίας, την ελευθερία της συνάθροισης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
  • ΣΥΝΤΑΓΜΑ