ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

  Σε 15 προσληψεις προχωραει ο Δήμος Αργους-Μυκηνών , ( λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού) και οι νέες συμβάσεις που μπορούν να συναφθούν ένεκα των εκτάκτων συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω του COVID 19 δεν θα μπορούν  να έχουν διάρκεια πέραν της 5ης Ιουλίου 2021.  Συγγεκριμένα ο Δήμος προχωράει στην πρόσληψη Δέκα τεσσάρων [14] Εργατών Καθαριότητας – ενός [1] Χειριστή Μηχανήματος Εργων [ Αρπάγη]. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 5-7-2021, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ…

Διαβάστε Περισσότερα