ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΟΧ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, ΙΕΚ και ΣΔΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής: esos.gr

Διαβάστε Περισσότερα

παράταση των 36.500 συμβασιούχων Κοινωφελούς Εργασίας (φεκ)

Ειδικότερα, με αυτήν επέρχονται οι εξής δύο τροποποιήσεις στην ΚΥΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων»: « Άρθρο 1 Στο τέλος της παρ.3 του αρ.2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  “ Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον δύο (2) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά Φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους,…

Διαβάστε Περισσότερα

ΟΑΕΔ: Την Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για 5.000 θέσεις (πρόσκληση)

Την Δευτέρα 8/3 ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε μετά το ΦΕΚ, ο Οργανισμός καλεί: α) άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφεξής «ωφελούμενοι» οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δράση θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με την τοποθέτησής τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 8/3/2021 και ώρα 11:00 μέχρι και…

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για προσλήψεις συμβασιούχων στους δήμους

Οδηγίες για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες και στα ΝΠΙΔ δίνει το υπουργείο εσωτερικών με εγκύκλιό του. Με την εγκύκλιο καθορίζονται  οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη των συμβασιούχων για το 2021.

Διαβάστε Περισσότερα

Εγκύκλιος για τις 748 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Προθεσμία θέτει το Υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για τις μόνιμες προσλήψεις, οι οποίες τους έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ήδη από το Σεπτέμβριο του 2020 στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του 2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

  Σε 15 προσληψεις προχωραει ο Δήμος Αργους-Μυκηνών , ( λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού) και οι νέες συμβάσεις που μπορούν να συναφθούν ένεκα των εκτάκτων συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω του COVID 19 δεν θα μπορούν  να έχουν διάρκεια πέραν της 5ης Ιουλίου 2021.  Συγγεκριμένα ο Δήμος προχωράει στην πρόσληψη Δέκα τεσσάρων [14] Εργατών Καθαριότητας – ενός [1] Χειριστή Μηχανήματος Εργων [ Αρπάγη]. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 5-7-2021, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ…

Διαβάστε Περισσότερα